Voorbeelddocumenten

Om deel te kunnen nemen aan het jeugdsportproject moet uw club beschikken over een intern reglement. 

Het intern reglement is geen wettelijke verplichting en de wet legt ook geen inhoudelijke vereisten op. Je bent dus vrij om te bepalen hoe je dit document samenstelt. De inhoud van het intern reglement mag echter niet tegenstrijdig zijn met de wettelijke of statutaire bepalingen. Het is een aanvulling die de kans biedt tot duidelijke regels en afspraken over hoe jouw sportclub werkt. Op die manier vermijd je eventuele discussies.

Personen die zich aansluiten bij de club gaan akkoord met de statuten en het intern reglement van de vzw. Het reglement moet raadpleegbaar zijn voor ieder lid. Je moet het echter niet openbaar maken via een publicatie in het Belgisch Staatsblad. In de statuten dien je wel de datum van de laatste versie op te nemen. Dit betekent dat iedere wijziging van het intern reglement ook leidt tot een statutenwijziging. Daarnaast moeten wijzigingen van het intern reglement steeds meegedeeld worden aan de leden.

Wij geven je alvast een eerste aanzet voor de opmaak van het intern reglement via het model, dat je hieronder kan downloaden.