Club- API

Wil je als club graag deelnemen aan het jeugdsportproject? Dan ben je vanaf 2024 verplicht om een club- API aan te stellen. 

De kracht van een club- API

Een club-API is een Aanspreekpunt Integriteit binnen een sportclub voor sporters, trainers, ouders, bestuurders en vrijwilligers. Wanneer iemand te maken krijgt met een situatie van mogelijk grensoverschrijdend gedrag, als betrokkene of omstander, dan kan je hierover de club-API vertrouwelijk aanspreken. Dit kan zowel gaan over gele vlaggen (licht grensoverschrijdend gedrag) als rode en zwarte vlaggen (ernstig tot zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag). De club-API zal vervolgens samen met de melder de situatie in kaart brengen, de ernst inschatten en vervolgens een advies geven om hier op een goede manier mee om te gaan als sportclub.

Bekijk de reportage van Focus-WTV bij de roeiclub KRNSO van Oostende en ontdek de positieve impact van de club-API op hun werking. 

Zelf als club een club-API aanstellen

Bekijk de profielomschrijving via Toolkit Grensoverschrijdend Gedrag voor Sportclubs.

Heb je al een club-API? Centrum Ethiek in de Sport organiseert zowel de basisopleiding voor club-API’s bestaande uit de vorming ‘Sport met Grenzen’ (deel 1) en de vorming ‘Aan de slag als club-API’ (deel 2) alsook uitwisselingsmomenten in mei en het najaar. Ontdek alle data in deze kalender.