Verzekering

Zoals voorzien in het Vlaamse sportdecreet, heeft VSK voor al haar leden een sportverzekering afgesloten.
In het schrijven dat op 12 november 2012 naar de clubs werd gestuurd, werd reeds aangehaald dat de raad van bestuur van VSK beslist heeft om de sportongevallenpolis over te brengen naar een andere verzekeringsmaatschappij nl Arena met ingang vanaf 01 januari 2013. Arena is gespecialiseerd in sportongevallenverzekeringen.
Hieronder kan u de algemene -, en bijzondere voorwaarden vinden van de polis. Tevens vindt u hieronder het formulier dat gebruikt moet worden om een ongeval aan te geven.
Wanneer er zich een ongeval voordoet in uw club, vragen wij u per mail contact op te nemen via verzekering@sportschieten.be .

U vindt hier alle relevante documenten.