Missie & Visie

Sportschieten voor iedereen !

Missie

De Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK) is de enige gesubsidieerde unisportfederatie die zowel het doelschieten als kleischieten faciliteert, veilig aanleert en begeleidt en aanbiedt op recreatief, competitief en topsport niveau.

VSK verenigt clubs die het sportschieten aanbieden binnen Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest en samen met hen versterken wij onze werking en verbreden ons aanbod zodat steeds meer mensen op een kwaliteitsvolle manier kunnen genieten van deze olympische sport, in al haar verschillende disciplines en takken.

 

Visie

Sport voor allen

VSK staat midden in de maatschappij en sluit geen leden uit op basis van ras, geloof, gender, afkomst of mogelijkheden. Wij hanteren het principe sport voor allen en implementeren dit zoveel mogelijk in onze werking zodat iedereen met een liefde voor de schietsport bij ons terecht kan.

Kwaliteit

Kwaliteit uitstralen binnen alle geledingen van de federatie moet op elk moment een vereiste zijn. Verdere professionalisering moet doorgevoerd worden om deze kwaliteiten te blijven garanderen

Transparantie

VSK werkt actief samen met haar clubs en probeert hen zoveel mogelijk bij het gevoerde beleid te betrekken. Dit door transparant en duidelijk te communiceren en zoveel mogelijk te luisteren naar hun noden en verzuchtingen en hierop in te spelen.

Veiligheid

VSK draagt veiligheid hoog in het vaandel, het naleven van de reglementen is een topprioriteit. Op deze manier wil VSK zich distantiëren van illegaal wapenbezit en elke vorm van geweld en agressie.

Ook het veilig omgaan met wapens is hierin een belangrijk aspect dat in elk deel van de werking zijn plaats krijgt.

Uitstraling

VSK wil graag het sportschieten in een positief daglicht plaatsen. Te dikwijls worden wapens nog geassocieerd met geweld, agressie of illegale praktijken waardoor de sport in een negatief daglicht komt te staan. VSK wil haar steentje bijdragen deze vooroordelen uit de wereld te helpen.

Ethiek

Een faire en gezonde sportbeoefening en het stimuleren van het plezier en de integriteit in de sport op alle niveaus is een doelstelling waarin VSK een cruciale rol zal spelen.