Missie & Visie

Sportschieten voor iedereen !

De Vlaamse Schietsportkoepel wil het sportschieten organiseren voor iedereen. Voor jong en oud. Voor competitieschutters tot op het hoogste niveau en voor de recreatieve schutter.

VSK biedt alle olympische schietdisciplines aan, zowel op het vlak van doelschieten als kleischieten. Daarnaast worden de courante alternatieve en aanvullende disciplines aangeboden. VSK organiseert het wedstrijdschieten op Vlaams niveau en ondersteunt de provinciale afdelingen om lokale wedstrijden te organiseren.

VSK streeft naar maximale kwaliteit bij het sportschieten. Binnen de directiecomités doelschieten en kleischieten wordt het sportschieten georganiseerd, op alle niveaus. De clubs hebben een maximale inspraak.

VSK verdedigt actief de belangen van alle sportschutters. Ze informeert haar clubs en haar toegetreden leden via een ledenblad "De olympische schietsport".

VSK ontwikkelt actief het sportschieten. Nieuwe disciplines worden verkend. Ze worden op een veilige manier georganiseerd binnen de clubs.

VSK informeert haar leden correct over de toepasselijke regelgeving. De federatie is gemachtigd door de Vlaamse overheid voor het toekennen van sportschutterslicenties.

VSK streeft naar een maximale toegevoegde waarde voor de leden. Elke euro lidgeld wordt maximaal besteed aan het ontwikkelen van de sport. Administratie wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd, zodat de leden alle tijd vrijhouden voor het belangrijkste: het sportschieten zelf.