Dit voorjaar zijn er aanzienlijk meer 5 jaarlijkse hernieuwingen van de Sportschutterslicenties. Om het werk tijdens deze drukke periode te spreiden mag de aanvraag voor de 5 jaarlijkse hernieuwing uitzonderlijk 3 maanden op voorhand ingediend worden. De licenties kunnen pas 2 maanden voor de vervaldatum geprint worden, maar de aanvragen kunnen wel al eerder verwerkt worden. Alle aanvragen worden verwerkt op vervaldag zodat de schutters tijdig hun nieuwe licentie ontvangen. In deze grote drukte is het ook zeer belangrijk dat de aanvraag correct verloopt, controleer zeker op de website of de aanvraag rechtstreeks naar VSK moet worden gestuurd of via de club!

Een correcte aanvraag omvat volgende documenten:

  • Ondertekend aanvraag formulier VL11
  • Pasfoto
  • Kopie van de identiteitskaart (voor -en achterkant)
  • Kopie van de sportschutterslicentie (voor -en achterkant)
  • Medisch attest VL3 (niet ouder dan 3 maanden)
  • Uittreksel uit het strafregister model 596.1-5A (niet ouder dan 3 maanden)
  • Kopie van het sportschuttersboekje met 12 schietbeurten (24 maanden voorafgaande aan uw vervaldatum)

Hou er rekening mee dat aanvragen die niet correct worden ingediend vertraging kunnen oplopen. Een 5 jaarlijkse hernieuwing moet minstens 1 maand voor de vervaldag ingediend zijn anders kan deze aanvraag NIET verwerkt worden.